VERKEERSEXAMEN

Schoolverkeersexamen 

Ieder jaar in april verzorgt Veilig Verkeer Nederland het schriftelijk Verkeersexamen voor basis-schoolleerlingen. Hieraan nemen leerlingen van de groepen 7 en/of 8 van bijna alle basisscholen in ons land deel. Met het initiatief wil Veilig Verkeer Nederland goed verkeersonderwijs stimuleren.

Het Verkeersexamen is harder nodig dan ooit, omdat het verkeer steeds drukker wordt. Ook hebben mensen meer haast gekregen in het verkeer. Kinderen moeten tussen alle auto's door hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen. Kennis over verkeersregels is daarvoor een essentieel onderdeel.

Scholen zijn, samen met de ouders, verantwoordelijk voor het verkeersonderwijs van kinderen. Het Verkeersexamen kan hieraan een steentje bijdragen. Na het schriftelijk examen volgt het praktisch Verkeersexamen op de fiets